FSCTM


FSCTM is een onafhankelijke niet-gouvernementele, non-profit organisatie, die is gevestigd om het verantwoordelijke management van de bossen van de wereld te bevorderen. Wij geloven sterk in duurzaam zakendoen. Het volgen van de FSCTM principes is dan ook altijd ons doel.

Wood United wil de komende generaties verzekeren dat zij kunnen profiteren van goed geleide bossen over de hele wereld. Om deze reden hebben onze producten het FSCTM label om te verzekeren dat de producten ontrokken uit de bossen van verantwoordelijk geoogste en bevestigde bronnen zijn. De FSCTMcertificering garandeert tevens dat de rechten van de boswerkers, lokale gemeenschappen en inheemse bevolkingsgroepen veiliggesteld zijn. Het hebben van het FSCTM certificaat laat zien dat de Wood United Groep aan de hoogste sociale en milieustandaarden op de markt voldoet.

Overzicht van de FSCTM principes en criteria van goed bosbeheer:

1. Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSCtd.

2. Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.

3. De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.

4. Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.

5. De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiƫnt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.

6. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.

7. Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan langetermijn doelen en middelen duidelijk omschreven.

8. De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.

9. Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.

10. Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.