CertiSource


Wood United ondersteunt het werk van CertiSource

Wij zijn in staat te voorzien in volumes van diverse soorten hout met het CertiSource label

Een eenvoudig legaliteits systeem voor de Indonesisch hout. CertiSource gelegaliseerd geverifieerd hout biedt de volgende voordelen aan onze klanten:

-Verhoging in de markt toegankelijkheid
-Snelle en eenvoudige implementatie
-gedemonstreerde ijvigerheid om aan de legale vereisten te voldoen
-Herkenbare en geloofwaardige oefening

CertiSource werkt alleen met ISO gecrediteerde en gecertificeerde ondernemingen. Erkenning garandeert dat de organisatie is in staat zich te houden aan de verificatie van legaal hout.

De CertiSource Indonesië standaard ondervindt toenemende globale erkenning die de kracht en geloofwaardigheid bevestigt. CertiSource wordt in informatiebrochures vernoemd die door de verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland Regeringen worden gesteund.

Op 30 september 2010 liet de Nederlandse Keurhout Raad van Experts het CertiSource-Indonesië Wettelijke Hout Systeem toe tot het Keurhout systeem. Keurhout deelnemende bedrijven die CertiSource hout importeren mogen hun product nu met het Keurhout etiket brandmerken.

Op DNA gebaseerde verificatie

CertiSource is het eerste controlesysteem dat DNA geverifieerd hout kan aanbieden. Certisource Timber Ltd gebruikt DNA technologie om vast te stellen wat de bron is van het gebruikte hout. Hiertoe worden DNA monsters genomen van door Certisource Timber Ltd gecertificeerde en legaal beheerde bossen. Tijdens de hele handelsketen tot en met de eindgebruiker kunnen vervolgens monsters genomen worden om te verifiëren dat het hout daadwerkelijk uit deze bossen komt. Hierbij wordt, door gebruik te maken van DNA technieken zoals deze ook gebruikt worden bij menselijk (stamboom) DNA-onderzoek, het oorspronkelijke monster vergeleken met het uiteindelijke monster. Hierdoor kan met zekerheid worden vastgesteld, ongeacht welke route het hout onderweg in de handelsketen doorlopen heeft, of het eindproduct is gemaakt van legaal hout.

Het resultaat is een sneller, goedkoper en doeltreffender systeem om de legaliteit van de hout import te verifiëren. Al het werk dat CertiSource Uk doet valt onder de 4 principes van geloofwaardigheid, transparantie, samenwerking en integriteit.

Overzicht van het CertiSource Principes en Criteria Beleid:

01: Beleidsverklaring
Onze overkoepelende verklaring waarin de belangrijkste informatie over ons en onze verificatie beleid en procedures.

02: Beleidsontwikkeling
Onze toewijding om ervoor te zorgen alle beleidsmaatregelen zijn duidelijke, volledige, transparante, werkbare en relevant zijn.

03: Standaard Ontwikkeling
Het beleid regelt de methodologie voor de productie van legaliteit verificatie normen.

04: Rechtmatigheid Verificatie
Onze protocollen met betrekking tot normen die moeten worden bereikt om CertiSource Certification geven.

05: Certificatie
De minimumnormen CertiSource gebruikt om te controleren of hout wettigheid en de op papier gebaseerde chain of custody.

06: Product Promotie en Product Etikettering
Ons beleid geeft aan dat het niet mogelijk is etikettering van producten, en de bepalingen en voorwaarden die het gebruik van off-product aanspraken van haar klanten regelen.

07: Niet-naleving
De categorieën van niet-naleving en de toepasselijke procedures in de omgang met niet-naleving. CertiSource het beleid in termen van de omvang, opdrachtgevers en processen van betrokkenheid van belanghebbenden.

08: Verplichting aandeelhouders
Ons beleid dat aangeeft wanneer, hoe en met wie CertiSource zal gaan met aandeelhouders.

09: Belangenverstrengeling
Onze Conflict of Interest-beleid vereist dat alle CertiSource Verenigd Koninkrijk medewerkers bekend te maken alle mogelijke en daadwerkelijke belangenconflicten.

10: Klachten, Beroep, Geschillen
CertiSource neemt dit beleid met het oog op een eerlijk proces en aandacht te geven aan elke waarneming, klacht of andere uitdaging.

11: FSC-bosbeheer en Chain of Custody certificering Commitment
Op lange termijn CertiSources doel is om de belanghebbende partijen aan te sturen alleen hout in te kopen uit gecertificeerde duurzame bossen. Dit beleid bepaalt de inzet supply chain diensten moeten leveren aan het bereiken van Forest Stewardship Council (FSC) Bosbeheer en Chain of Custody certificering